Lexion CO2 insufflator

Lexion CO2 insufflator

Lexion Medicals insufflator är den enda produkten på marknaden som i kombination erbjuder både Stabilt tryk, Uppvärmd CO2/fukt och Effektiv Rökevakuering samtidigt som den inte bullrar och är ett slutet system, vilket ger et bättre arbetsmiljö.

Utrustningen består av;

 • AP50/30 insufflator
 • Insuflow® trokarset
 • PneuVIEW®XE rökfilter (ULPA)
 • 35 gr. uppvärmd och fuktad CO2;
  • Detta gör bl.a. att patientens kroppstemperatur lättare hålls stabil vid en längre operation, varvid anestesin bl.a. kan väcka patienten snabbare efter ingreppet.
  • Det er visat sig i flera studier att uppvärmd CO2 ger patienten mindre postoperativ smärta och postoperative hypotermi.
 • Bättre aktiv rökevakuering;
  • 99,99999% filtrering av både skadlig rök och gaser innan operationsröken leds direkt ut ur operationssalen via centralt sug.
 • Intelligent tryckmätare som mäter trycket inne i buken (via trokaren);
  • ”Real time” tryckmätning i kaviteten – 20 gånger per sekund.
  • Denna teknik gör, att trycket hålls ännu mer stabilt under operationen. Aven vid större läckor eller vid användning av sug regleras och stabiliseras trycket blixtsnabbt.
 • Ljudlös;
  • Detta ger en bättre arbetsmiljö.
 • Ett slutet ”envägs insufflationssystem” med 2 filter;
  • Lexion insufflator, Insuflow® trokarsæt och PneuVIEW®XE rökfilter är et slutet system, varvid risken för att CO2 och kirurgisk rök kommer ut i operationssalen är minimal
  • CO2 pumpas in via Insuflow® trokarset och dras ut direkt genom PneuVIEW®XE, som placeras diagonalt på en port, vilket ger optimal rökevakuering.

Insuflow® trokarset finns i följande storlekar; 5mm, 8mm, 10mm och 12 mm i 100mm längd, och 8mm, 10mm och 12mm i 130mm längd.

Önskar du mer information?

Ring 53 700 703

Kontakta oss

Dokumentation

Bilder

AP50/30 insufflator

Insuflow® trokarsæt

PneuVIEW®XE røgfilter (ULPA)