Hos Sacomed A/S ser vi det som en del af et socialt ansvar (CSR) at reducere vores skade på miljøet og gøre hvad, vi kan for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vores miljøpolitik- og mål er et vigtig værktøj i udviklingen af en mere grøn virksomhed, og miljøansvarlighed skal være et naturligt element i vores daglige arbejde. Vi har derfor udarbejdet en række tiltag i samarbejde med vores team, som vi altid bestræber os på at opnå.

 • Grøn transport.
  • Brug af transport især med biler er en stor del af vores dagligdag i forbindelse med kundebesøg og bidrager derfor til vores CO2-udledning.
   Af den årsag har vi udarbejdet et tiltag med fokus på samkørsel samt fastsat et mål om at udskifte vores nuværende biler til elbiler inden for de næste fem år.

 • Grøn transport.
  • Brug af transport især med biler er en stor del af vores dagligdag i forbindelse med kundebesøg og bidrager derfor til vores CO2-udledning.
   Af den årsag har vi udarbejdet et tiltag med fokus på samkørsel samt fastsat et mål om at udskifte vores nuværende biler til elbiler inden for de næste fem år.

 • Grøn kommunikation.
  • Regelmæssig kontakt med samarbejdspartnere og leverandører er vigtig for os, og ligeledes er miljøansvarlighed det. For at minimere brugen af transport af fly og bil til besøg har vi i højere grad sat fokus på at bruge digital kommunikation.

CO2-kompensation

For Sacomed A/S er det vigtigt at tænke på hvordan vi kan kompensere for de mere uundgåelige CO2-udledninger. Derfor har vi valgt at støtte projekterne hos Klimaskovfonden. Bidraget til Klimaskovfonden går til at rejse nye skove i Danmark, som binder CO2 og dermed nedsætter CO2-udledningen.

Med vores bidrag planter Klimaskovfonden 290 m2 skov, der er med til at give en reducering på 10 tons CO2-udledning over en længere periode.

Læs mere om Klimaskovfondens indsats

FN’s verdensmål

I Sacomed A/S arbejder vi målrettet med at vores miljøpolitik- og mål opfylder FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling.
Vores primære fokus er særligt på tre verdensmål, da vi mener, at det er de områder, hvor vores virksomhed kan bidrage med den største forskel.

 • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
  • Som virksomhed stiller vi krav til vores leverandører om bæredygtig produktion og ansvarlighed, og genanvendelsen af emballage er et stort fokusområde for os.
 • Verdensmål 13: Klimaindsats.
  • Vi bestræber os på altid at arbejde ud fra vores miljøpolitik- og mål samt tilpasse os og investere i grønne løsninger.
 • Verdensmål 15: Livet på land.
  • Vi støtter projekterne hos Klimaskovfonden, som søger at bevare brugen af økosystemer som skove ved at plante certificeret træer og bidrager dermed til bekæmpelse af klimaforandringer.

Læs mere om FN’s 17 verdensmål