Vivostat

Vivostat

Vivostat är dansk utvecklat och världens enda system till ”Onsite” förberedelse och applicering av autologt Fibrin eller PRF (Platelet Rich Fibrin).

Det helautomatiska Vivostat-systemet består av en processorenhet, applikatorenhet samt engångs set (Fibrin eller PRF)

Egenskaperna hos Vivostat är:

 • Den autologa produkten är mycket elastisk och kan appliceras över flera timmar
 • Används till hemostas, som förstärkning och vävnadsklister och polymeriserar ögonblickligen efter applicering.
 • 120ml blod ger et Fibrin/PRF produkt på 5-6ml.
 • PRF produkten innehåller hög koncentration av tillväxt faktorer, vilket också ökar sår och benläkning.
 • Möjlighet för co-applicering av t.ex. antibiotika, som ges över en längre period

Inom ortopedi kan Vivostat bland annat användas till:

 • Femoral Acetabular Impingement (FAI)
 • Behandling av senskador
 • Knäplastik
 • Artroskopi
 • Skulder kirurgi
 • Bentransplantation

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakta oss

Dokumentation

Bilder