Sacomed A/S ser vi det som en del av ett socialt ansvar (CRS) att minska våra skador på miljön och göra vad vi kan för att bidra till en hållbar utveckling. Vår miljöpolicy och miljömål är ett viktigt verktyg i utvecklingen av ett grönare företag och miljöansvar ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi har därför tagit fram ett antal åtgärder i samarbete med vårt team som vi alltid strävar efter att uppnå.

 • Grön transport.
  • Användning av transporter, speciellt med bilar, är en stor del av vår vardag i samband med kundbesök och bidrar därför våra CO2-utsläpp.
   Av den anledningen har vi förberett en satsning med fokus på samåkning och satt som mål att ersätta våra nuvarande bilar med elbilar inom de närmaste fem åren.

 • Återvinning och sopsortering.
  • Att ta emot produkter från leverantörer innebär stora mängder förpackningar och därför är en av våra gröna åtgärder att återvinna förpackningarna.
  • Avfallssortering har de senaste åren införlivats i vårt dagliga liv och vi ser till at vår sopsortering uppfyller kraven enligt avfallsförordningen per 2023-01-01.

 • Grön kommunikation.
  • Regelbunden kontakt med affärspartners och leverantörer är viktig för oss, liksom miljöansvar. För att minimera användningen av flyg- och biltransporter vid besök har vi fokuserat mer å att använda digital kommunikation.

CO2-kompensation

För Sacomed A/S är det viktigt att fundera över hur vi kan kompensera för de mer oundvikliga CO2 utsläppen. Därför har vi valt att stödja projektet på Klimaskovfonden.
Bidraget till Klimaskovfonden går till att bygga nya skogar i Danmark, som binder CO2 och därmed minskar CO2 utsläppen.

Sacomed A/S vill stödja Klimaskovfondens projekt och har därför valt att bidra med en minskning av 10 ton CO2-utsläpp.

Läs mer om Klimaskovfondens insatser

FN’s globala mål

På Sacomed A/S arbetar vi målmedvetet för att vår miljöpolicy och miljömål ska uppfylla FN’s globala mål för hållbar utveckling.
Vårt primära fokus ligger särskilt på tre världsmål, eftersom vi tror att det är dessa områden där vårt företag kan göra störst skillnad.

 • Globalt mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion.
  • Som foretag stiller vi krav på våre leverantörer vad gällar hållbar produktion och ansvar och återvinning av förpackningar är ett stort fokusområde för oss.
 • Globalt mål 13: Klimatåtgärder.
  • Vi strävar efter att alltid arbeta utifrån vår miljöpolicy och miljömål, samt anpassa och investera i gröna lösningar.
 • Globalt mål 15: Livet på land.
  • Vi stödjer Klimaskovfondens projekt som syftar till att bevara användningen av ekosystem som skog genom att plantera certifierade träd och därmed bidrar till kampen mot klimatförändringarna.

Läs mer om FN’s 17 globala mål