Vision, uppdrag och kärnvärden


Vision

På Sacomed önskar vi vara en ledande distributör i Norden inom våra specialiteter, och detta skall uppnås genom att nya innovativa produkter tillhandahålls och används på de nordiska sjukhusen.

Uppdrag

Genom unika produkter önskar vi göra arbetet lättare för användarna i det dagliga arbetet och uppnå snabbare och bättre resultat för både användare och patienter. Uppdraget skall genomföras av professionella, kompetenta och motiverade medarbetare.

Kärnvärden

Hos Sacomed A/S arbetar vi utifrån tre kärnvärden: Ärlighet, Professionalism och Respekt.