Vivostat

Vivostat

Vivostat är dansk utvecklat och världens enda system till ”Onsite” förberedelse och applicering av autolog Fibrin eller PRF (Platelet Rich Fibrin).

Det helautomatiska Vivostat-systemet består av en processorenhet, applikatorenhet samt engångs set (Fibrin eller PRF)

Egenskaperna hos Vivostat är:

  • Den autologa produkten är mycket elastisk och kan appliceras över flera timmar
  • Används till hemostas, som förstärkning och vävnadsklister och polymeriserar ögonblickligen efter applicering.
  • 120ml blod ger et Fibrin/PRF produkt på 5-6ml.
  • PRF produkten innehåller hög koncentration av tillväxt faktorer, vilket också ökar sår och benläkning.
  • Möjlighet för co-applicering av t.ex. antibiotika, som ges över en längre period

Inom ÖNH kan Vivostat bland annat användas till:

  • Behandling av Cystisk Fibros
  • Mun-tunga-käkkirurgi
  • Komplicerad näsa/bihålekirurgi
  • Laparoskopisk kirurgi
  • Robotkirurgi

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakta oss

Dokumentation

Bilder