THD Doppler

THD Slide

THD Slide är ett proctoskop till operation av hemorroider och prolaps. THD Slide har ett ergonomiskt handtag som passar till spetsen av en fiberoptisk kabel. Proktoskopet är patenterat utformat så att det är optimal kontroll av nålens rotation och ligering. Det operativa fönstret på proktoskopet. Det operativa fönstret på proktoskopet kan stegvis förlängas i längdriktningen genom att skjuta proktoskopets topp. Proktoskopet är också utformat för att ge en fullständig översikt genom hela proceduren.

THD Slide FAST Anolift är den nya uppdaterade proceduren, där operationen delas upp i 2 “faser”;
Fas 1: Artären lokaliseras oftast distalt i analkanalen med användning av ultraljud. Efter detta ligeras artären med suturen och detta utförs på 6 positioner för att reducera ”hyperflow” av blod till hemorroiderna.
Fas 2: Man gör 2-4 ligaturer med den nya THD Block “självlåsande” PDS sutur med en 4/8 nål, i de positioner där man bedömer att det ger störst effekt – oavsett var artärerna är ligerade.

Hela den nya proceduren visas och förklaras i den följande videon från Dr. Pasquale Giordano;
THD Anolift – Dr. Pasquale Giordano

Fördelarna med den nya proceduren är bl.a.;

  • Enklare att utföra mucopexin, då kärlen ligeras först, varvid hemorroiderna snabbt krymper.
  • Patientanpassad mucopexi, då man inte är beroende av artärens placering i förhållande till positionen för mucopexins början och slut.
  • Tidsbesparande – snabbare och enklare att utföra mucopexin med den nya suturen.
  • Bättre resultat – mer stabil och långvarig suturering av slemhinnan (PDS suturen håller i 90-120 dagar).
  • Förväntat mindre smärta då suturen inte knyts efter mucopexin -> mindre drag i linea dentata.

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakta oss

Dokumentation

THD Doppler – broschyr på engelska.

THD Slide FAST Anolift – broschyr på engelska.

Bilder

Video – THD Slide

Video – THD Slide FAST Anolift

 

 

THD Revolution

THD Revolution är en elektromedicinsk enhet till kirurgisk behandling av hemorroider. THD Revolution har en följsam dopplerprob, som säkrar en enkel och exakt lokalisering av artärerna. Med en fotpedal är det möjligt att slå på/av dopplerljudet under proceduren. THD Revolution har en justerbar LED ljuskälla med över 20 000 lux, som säkrar en optimal belysning och visualisering. THD Revolution har reflexskydd, som förhindrar aktivering av ljuskällan, när den fiberoptiska kabeln inte är inkopplad.

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakta oss

Dokumentation

THD Doppler – broschyr på engelska.

Bilder

Video