Fekalinkontinens

SphinKeeper

THD Sphinkeeper används till minimal invasiv behandling av fekal inkontinens med hjälp av 10 sterila självutvidgande implantat som implanteras i det intersfinkteriska området. Efter implantation suger implantaten upp kroppsvätska och blir därefter upp till 730 gånger större än sin utgångs storlek. Detta leder till att implantaten fyller en del av analkanalen och därmed fungerar som en konstgjord tredje sfinkter.

   • Implantaten är producerade i ett patenterat biokompatibelt, icke allergiframkallande, icke immunogent och icke carcinogent material
   • Kort ingrepp (40 minuter eller mindre) med minimalt obehag
   • Ingen migration av implantat
   • Inga större komplikationer
   • Inga infektioner
   • Komplett engångsutrustning, som är enkel och intuitiv att använda
   • Kostnadseffektivt

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakta oss

Dokumentation

Bilder

GateKeeper

THD Gatekeeper används till minimal invasiv behandling av läckage och fekal inkontinens med hjälp av 6 sterila, självutvidgande implantat, som implanteras i det intersfinkteriska området. Efter implantering suger implantanten upp kroppsvätska och blir upp till 550 gånger större än sin ursprungliga storlek. Detta gör att de fyller upp en del av analkanalen och därmed fungerar som en konstgjord tredje sfinkter.

 • Implantaten är producerade av patenterat biokompatibelt, icke allergiframkallande, icke immunogent och icke carcinogent material.
 • Kort ingrepp (30 minuter eller mindre) med minimalt obehag.
 • Ingen migration av implantaten
 • Inga större komplikationer
 • Inga infektioner
 • Komplett engångsutrustning, som är enkel och intuitiv att använda
 • Kostnads effektivt

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakt os

Dokumentation

Bilder