COVID-19 Produkter

Personliga skyddsprodukter

Personliga skyddsprodukter var innan Covid-19 pandemin inte upphandlat av Sacomed A/S, men vi har sedan mars 2020 levererat många av dessa produkter i nära samarbete med de danska regionerna. Produkterna levereras från flera nya leverantörer, primärt i Kina.

För att avhjälpa den kritiska situationen ställer vi fortsatt vår organisation, nätverk och expertis till förfogande.

Vi har efter bästa förmåga kontrollerat kvaliteten på produkterna genom att gå igenom prosuktsecifikationer, varuprover, testrapporter och producenternas certifiering och vi kan leverera följande produkter:

  • Munskydd Typ I och II
  • Munskydd Typ IIR
  • Visir (engångs)
  • Glasögon visir
  • Förkläde i PP+PE
  • Värmejacka i SMS
  • Handsprit

Om det är andra produkter som ni inte kan få levererat av nuvarande leverantörer, så står vi till ert förfogande.

Skriv eller ring gärna till info@sacomed.com eller ring +45 53 700 703 med information om produktnamn, specifikation, önskat antal mm.

Vi gör er härmed uppmärksam på att särskilda handelsvillkor grundade på Covid-19:

  • Alla beställningar är utan ångerrätt
  • Våra leveranstider är endast indikativa, då producenternas leveranstider fluktuerar mycket, grundat på den globala efterfrågan på dessa produkter
  • Stängningen av gränsen reducerar luftfrakts kapaciteten till Danmark signifikant, då största delen av luftfrakten sker med vanliga passagerarflyg

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakta oss

Bilder