Anal Manometri

AnoPress

AnoPress

THD Anopress är ett lätt bärbart system till klinisk anal manometri. Med THD

Anopress får du snabb och precis mätning av vilotryck, kniptryck uthållighet samt press tryck. Med Sensyprobe kan den rektala känsligheten och RAIR också mätas. Data kan arkiveras i individuella patientmappar med undersökningsrapporter. Med THD Anopress är det möjligt att jämföra aktuella data med tidigare insamlade data.

Prober:

THD anopress kan användas med två olika prober. Bägge proberna är för engångsbruk.

  • THD PressProbe används till anal manometri
  • THD SensyProbe används både till anal amnometri och rektal volumetri/sensibilitets mätning

Önskar du mer information?

Ring på +45 53 700 703

Kontakt os

Dokumentation

Bilder