Magballong

Magballong

PRODUKTBESKRIVNING

MEDSIL GB1 magballong är en CE märkt medicinsk produkt som används för att uppnå effektiv

viktminskning.

PRODUKTANVÄNDNING

  • Produkten placeras i magsäcken med hjälp av

ett gastroskop

  • Den intragastriska ballongen fylls sedan med

saltvatten i magsäcken

  • Ballongen kan ligga kvar i magsäcken maximalt

6 månader

OM PRODUKTEN

Den intragastriska ballongen är rund i formen och i ballongens vägg sitter en backventil som används

vid påfyllning av saltvatten.

Ballongen är tillverkad av hållbart och elastiskt medicinskt silikon av hög kvalitet.

Det medföljande slangsetet används för påfyllning av ballongen med saltvatten.

Ballongens storlek i fyllt tillstånd varierar mellan 400 och 700 ml.

Medsil™ har använts på den skandinaviska marknaden sedan 2017

Önskar du mer information.

Ring på + 45 53 700 703

Kontakta oss

Bilder